Cách lấy token

Vào link https://salekit.vn/shop/config?type=connect để copy mã token

Nếu chưa có token thì chọn button "Làm mới key" để tạo token